Badanie mieszanki ziołowej GC
Badanie mieszanki IRC Complex
Badanie nioski CTM