• wzmacniają stado
 • zapobiegają rozwojowi kokcydiozy
 • o blisko 5% polepszają wykorzystanie paszy
 • dają odporność i mniej upadków
 • ograniczają stres cieplny
 • redukują liczbę bakterii beztlenowych
 • ograniczają stres odsadzeniowy
 • dają szybsze przyrosty
 • obniżają FCR
 • zmniejszają nakłady na produkcję żywca
 • wzmacniają odporność
 • odstraszają owady wspomagają układ pokarmowy
 • łagodzą ból
 • działają bakteriobójczo i przeciwzapalnie
 • obniżają LKS
 • poprawiają smakowitość paszy
 • pozwalają na utrzymanie dobrej wydajności w produkcji mleka
 • zapobiegają grzaniu się paszy
 • poprawiają zdrowotność stada
 • zwiększają przyrosty i skracają czas tuczu
 • skutecznie zapobiegają kokcydiozie
 • podwyższają wydajność rzeźną
 • wzmacniają odporność
 • zabezpieczają przed infekcjami układ oddechowy
 • wspomagają metabolizm
 • walczą z kokcydiozą, ograniczają liczbę pasożytów