Tuczniki i cykl zamknięty

Badanie mieszanki Bell-Tucz
Badanie mieszanki Bell-Pig
Badanie mieszanki z czosnkiem GTC na beztlenowce